top of page

OM BIF

lokal idrettsklubb for alle barn på Billingstad

Billingstad Idrettsforening ble startet i 1996 av lokale krefter og er stadig drevet av frivillige foreldre på Billingstad. Tilbudet er og har hele tiden vært ment å være et lavterskeltilbud innen fotball for barn i skolealder til og med 12 års alder.

 

Fra barna blir 13 år er det andre regler som gjelder fra fotballforbundet og klubben oppfordrer de som ønsker videre satsing til å gjøre dette hos nærliggende klubber med en mer omfattende satsing.

Klubben har ingen ansatte eller profesjonelle aktører tilknyttet klubben bortsett fra regnskapsførsel som håndteres av et eksternt regnskapsbyrå. Klubben ledes av et styre bestående av frivillige foreldre.

MER ENN FOTBALL

BIF legger også til rette for andre aktiviteter enn fotball. Det har i mange år vært gitt tilbud om generell trening, gjerne kalt all-idrett. Dette har vært rettet mot de yngre barna og er på samme måte som fotballen drevet av frivillige foreldre.

I tillegg har det vært mulighet for såkalt Gubbefotball og trening for foreningen Billingstaddamene i regi av BIF. Dette er da et tilbud for voksne som kan trene fotball eller noe annet, og de tildeles treningstider så langt det er mulig innenfor de tider klubben har til rådighet for de ulike trenings-fasilitetene som er tilgjengelig.

STYRET

VÅRE SPONSORER

Nts.jpg
Polarkraft.jpg
Abb.jpg
Dnv.jpg
Lilleberg.jpg
bottom of page