top of page

FOTODUGNAD

Nettsiden er ny og inneholder for en stor del generiske bilder. Vi inviterer beboerne til å bidra med lokale bilder som bedre representerer livet på Billingstad.

Alle bidragsytere vil bli presentert på en egen side.

Hvis bildet fokuserer på identifiserbare personer så ber vi om at du får vedkommende eller dets foresatte sin tillatelse til å bruke bildet på www.billingstad.no

Send bildene til webmaster@billingstad.no

MENNESKENE

aktivitetene

DRONE

bottom of page