top of page
BillingstadFront.jpg

MELLOM SJØen OG skogen

BILLINGSTAD

Velkommen til verdens beste sted å bo. PUNKTUM.

1922 - 2022

VEL'ET FYLLER 100 ÅR 

Billingstad_Dronepic.jpg
Foto2.jpg
INVITASJON TIL 

FOTODUGNAD

bottom of page