top of page
rebus_frongt_bg.jpg
Rebus_logo_topp.png
LogoFestaivel_utendato.png

Billingstad Rebusløp 2024 er en oppdagelsesløype i nærområdet hvor deltakerne går i grupper for å først finne utplasserte poster og så løse oppgavene som presenteres på disse postene.

start på
LYN-BANEN

LØRDAG
31.08.23
Fra kl. 13

to TILPASSEDE Løyper

Rebusløpet har to løyper. Den ene løypen er for barn som kan gå alene (fra ca. 3 klasse) til og med ungdommer. Den andre løypen er for barn som følges av en voksen.

Vi fikk i fjor tilbakemelding på at oppgavene for i grønn løype var litt vanskelig. Vi skal i år sørge for at de er mer tilpasset de minste.

BLÅ LØYPE

Barn og ungdom som går i grupper alene.

GRØNN LØYPE

Mindre barn som følges av en voksen.

Løypene er forskjellig både i lengde og i vanskelighetsgrad på oppgavene. Anbefalt gruppe-størrelse er for begge løypene 2-5 deltagere.

Løypene har 5 poster hver og tar 1,5 - 3 timer å gjennomføre avhengig av gangfart. Det er ikke tidstakning, så gjennomfør gjerne som en Rebus-spasering.

Løpet starter og slutter på Lyn-banen. Gruppene går individuelt og startes derfor med noe avstand. Første gruppe starter kl. 13.

HVOR smart ER DU egentlig?

Her er et par eksempler på oppgaver du kan møte i rebusløpet.

mor til ole hadde tre barn. det ene barnet het juni. det andre het juli. Hva het det tredje barnet?

Eksempel på oppgave for blå løype

kjenner du billingstad?

PS! Akkurat disse oppgavene vil du ikke få.

SER DU HVOR DETTE ER ?

OppgaveEks.jpg

Eksempel på oppgave for grønn løype

NOE DU LURER PÅ?

KONTAKT OSS PÅ WEBMASTER@BILLINGSTAD.no

rebusløpet ER GRATIS OG DET ER INGEN PÅMELDING, så DET ER BARE Å MØTE OPP.

bottom of page