top of page
Vel_topp.jpg

et hundreår for hverandre

Billingstad Vel ble etablert i 1922 og er en upolitisk forening som har til formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse.

  • Facebook
Billingstad_Dronepic.jpg

BILLINGSTAD vel fyller 100 år

Billingstad Vel ble stiftet i 1922. 100-års jubileet ble markert 27. august 2022 under den årlige Lyn-festen.

Litt historie fra Billingstad Historielag
Selv med 100 år bak seg, var ikke Billingstad først ute. 
I vårt område hadde Tanum, Slependen, Hvalstad, Holmen og Landøen allerede forening og Mellom-Nes vel ble etablert omtrent samtidig med Billingstad. Før 1923 var det få folk på Billingstad. Inga Falsen Gjerdrum, "Billingstads mor", meldte seg inn i Slependen vel og satt i styret der  før Billingstad vel ble dannet. 

KONTIGENT
2023

BilVel.jpg

STYRET

Styret i Billingstad Vel velges på generalforsamlingen for ett år av gangen. Generalforsamlingen avholdes på våren.

 

Styret for 2022-23 består av 8 medlemmer.

Kontaktinfo til styrets leder:
Ivar Gilså

Kapt. Gløersens vei 15A

1396 Billingstad
 

E-post: ivar@gilsa.no

Telefon: 974 67 089

bottom of page