top of page

PERSONVERN-ERKLÆRING FOR Billingstad.no

INNLEDNING
Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Billingstad Vel er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
BEHANDLINGSANSVAR
Billingstad Vel er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene vi er behandlings-ansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@billingstad.no.

NÅR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSINGER

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:
  • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du besøker vår hjemmeside www.billingstad.no

Påmelding på arrangementER og konkurranser

Vi arrangerer ved jevne mellomrom  arrangementer eller konkurranser hvor påmelding/ deltagelse kan gjøres via billingstad.no.
 

Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og størrelse på t-skjorte. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.
 

Ved påmelding til en konkurranse vil vi be om opplysninger slik som navn og kontaktinformasjon samt bidrag til konkurransen. Formålet med opplysningene er å knytte konkurranse-bidragene til en kontaktperson for å kunne gi tilbakemeldinger og/ eller trekke/ kåre en vinner.

De fleste opplysningene fra påmeldinger til arrangementer og konkurranser lagres til disse er avsluttet, men oversikt over vinnere kan lagres lenger.

Behandlingsgrunnlaget i begge tilfeller er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle henholdsvis arrangementer og konkurranser på en god måte.

Publiseres deltagere/ vinnere på billingstad.no eller i andre offentlige kanaler, så er behandlingsgrunnlaget den enkeltes samtykke.

Abonnere på nyhetsbrev

Billingstad Vel sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om aktiviteter og nyheter for Billingstad.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. E-postadressen lagres i en egen database driftet av vår databehandler Wix.com, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet.

Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Billingstad Vel behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Besøk på våre nettsider

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. 

Behandlingsgrunnlaget for bruk er cookies er ditt samtykke.

STATESTIKK FRA WEBSERVER
Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på billingstad.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår.

Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt,  dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din.
Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. 

Annen behandling

E-POST
E-post vi har mottatt slettes ved jevne mellomrom når de ikke lenger er aktuelle. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år. 

DINE RETTIGHETER

KONTAKT

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@billingstad.no

Benytt samme adresse hvis du har spørsmål om innhold eller prosess for utøvelsen.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

INNSYN
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

 

KORRIGERING
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

SLETTING OG BEGRENSNING I BEHANDLING
I gitte situasjoner kan du be oss slette eller be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.

 

DATAPORTABILITET
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

 

KLAGE
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i person-opplysningsloven. 
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. 

bottom of page