top of page

TRENERE

Alle trenere og lagledere i BIF er frivillige foreldre med godkjent trenerattest, som brenner for å formidle sin idrettsglede til barna på Billingstad.

Kontaktperson: Ane Viane Engebretsen

SPOND

BIF bruker SPOND for administrasjon av meldemsregister – og kontingent, lag, og informasjon. Lagledere har ansvar for å holde registeret oppdatert for sine lag.

 

Kontaktperson: Kari Kolbjørnsen Bjerke

TRENERATTEST

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

 

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

 

Trenerattesten tar du her:
www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

 

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

 

www.idrettsforbundet.no/tema/trener/

2

POLITIATTEST

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest)

 

www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/

bottom of page