top of page
BillingstadHistorielag.jpg
Emblem_BHL.png

BILLINGSTAD
HISTORIELAG

Billingstad historielag har som formål  å innhente og spre kunnskap om Billingstads fortid og verne om kulturminner på Billingstad.
Historielaget arrangerer møter, omvisninger, vandringer og turer, samt utarbeider skrifter og artikler. Her er våre vedtekter.


Foto: Heidi Dokter

post@billingstadhistorie.no 

Leder: Tore-Wiggo Sørensen: tore-ws(at)online.no

bottom of page