top of page

ÅRSMØTE
Billingstad VEL
2023

Hvem: Alle medlemmer av Billingstad Vel
Hva: Årsmøte 2023 i Billingstad Vel
Hvor: Musikkrommet - inngang på nedsiden av skolen.
Når: Mandag 17. april 2023, kl. 19:30

SAKSPAPIRER

SAKSLISTE

Innledende formaliteter

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, samt referent og medlemmer til å undertegne referat

2

Styrets årsberetning

Årsberetning legges ut her før møtet. Et sammendrag blir gjennomgått på møtet.

3

Godkjenning av regnskap for 2022

Regnskapet legges ut her før møtet. Et sammendrag blir gjennomgått på møtet.

4

Budsjett 2023

Godkjenning av budsjett for 2023, herunder fastsettelse av kontingent.

5

Endring av vedtekter

Styret foreslår endring av vedtekter, se forslag i sakspapirene.

6

Valg

Valg av 1-2 nye styremedlemmer, 2 medlemmer til valgkomité, 1 internrevisor.

7

Eventuelt

Saker fremmet under eventuelt kan ikke tas opp til avstemming.

-

Historisk foredrag

Etter møtet blir det et kort foredrag ved Tore-Wiggo Sørensen: "Stasjonsplassen og "Røed-huset" - Billingstad sentrum gjennom 100 år"

bottom of page