top of page

ÅRSMØTE
Billingstad VEL
2024

Hvem: Alle medlemmer av Billingstad Vel
Hva: Årsmøte 2024 i Billingstad Vel
Hvor: Musikkrommet - inngang på nedsiden av skolen.
Når: Mandag 22. april 2024, kl. 19:30

SAKSPAPIRER

SAKSLISTE

Innledende formaliteter

Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, samt referent og medlemmer til å undertegne referat

2

Styrets årsberetning

Årsberetning legges ut her før møtet. Et sammendrag blir gjennomgått på møtet.

3

Godkjenning av regnskap for 2023

Regnskapet legges ut her før møtet. Et sammendrag blir gjennomgått på møtet.

4

Budsjett 2024

Godkjenning av budsjett for 2024, herunder fastsettelse av kontingent.

5

Valg

Valg av 1-2 nye styremedlemmer, 2 medlemmer til valgkomité, 1 internrevisor.

6

Eventuelt

Saker fremmet under eventuelt kan ikke tas opp til avstemming.

bottom of page