top of page

KONTIGENT
2023

Det er nå tid for betaling av kontingent for 2023. Årsmøtet i april vedtok å holde kontingentsatsene uendret fra 2022 til 2023.

Hvorfor betales kontingent for 2023 på slutten av året?

Takk for din støtte!

Som medlem av Billingstad Vel støtter du mange gode tiltak i nærmiljøet, og du bidrar også til at befolkningen på Billingstad har en sterk, felles stemme i saker som angår oss.

Kontingenten går blant annet til:

  • Drift og vedlikehold av fellesområder som for eksempel Lyn

  • Arbeidet opp mot kommunen, andre myndigheter og utbyggere for å skape en best mulig utvikling av Billingstad fremover

  • Utsetting av containere til hageavfall hver vår

  • Økonomiske bidrag til gode formål på Billingstad, primært for barn og unge

  • Videreutvikling av Lyn som «Billingstad Aktivitetspark»

  • Sosiale arrangement som Lyn-fest og juletretenning

  • Innkjøp, utplassering og vedlikehold av benker og kasser for strøsingel
     

Kontingentsatser for 2023
 

Husstand: kr 550,- inkl kr 200,- i frivillig bidrag til aktivitetspark på Lyn*
Husstand uten bidrag til aktivitetspark: kr 350,-
Leieboer: kr 150,-
Bedrift: kr 500,-

*) Årsmøtet vedtok å videreføre en frivillig «Lyn-avgift» for å styrke finansieringen av utvikling og drift av Lyn-området. Om denne avgiften betales eller ikke har ingen betydning for dine rettigheter som medlem av vellet.

Betaling til Vipps-nummer 59687 eller bankkonto 7874.05.04184.

Uansett hvordan du betaler, oppgi følgende i meldingsfeltet: Mobilnummer + veinavn og husnummer. Dette er viktig for å knytte betalingen til riktig person og husstand. Vi får dessverre ikke lest ut betalers mobilnummer fra Vipps.

Vellet jobber med å innføre nytt medlemsregister. En del registrerte medlemmer har mottatt SMS med oppfordring om å betale årets kontingent. Vi vil i fremtiden basere oss på SMS heller enn papirfaktura i postkassene.

BilVel.jpg

Om tidspunkt for kontingentinnbetaling

Prinsippet er at kontingenten skal betales én gang hvert kalenderår. Under corona-pandemien ble kontingentinnbetalingene forskjøvet med rundt et halvt år, fra våren/forsommeren til senhøsten. Giro for 2022-kontingenten gikk ut i november/desember 2022, og noen medlemmer betalte 2022-kontingenten først på nyåret 2023. Planen var å få 2023-kontingenten ut rett etter sommerferien i år, men vellet jobber også med å få opp nytt medlemssystem og det har derfor dessverre drøyet også litt denne gangen.

2024-kontingenten er planlagt rett over sommeren neste år, og 2025-kontingenten i mai 2025. Da vil vi være tilbake til normalt tidspunkt for innbetaling. Årsmøtet er vanligvis i april, og vi kan ikke ta innbetaling av kontingent før årsmøtet har bestemt størrelsen på kontingenten. Tidspunkt for innbetaling vil derfor i praksis aldri være tidligere enn månedsskiftet april/mai.

TAKK FOR STØTTEN.

Tidspunkt
bottom of page